Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π25 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Π25 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Π25 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η σύνθεση της οικογένειάς σας, η μόνιμη κατοικία σας, τα έσοδα όλων των μελών της οικογένειας και τυχόν αλλαγή τόπου κατοικίας (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
3) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων επικυρωμένες (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
4) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).
5) Βεβαίωση από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί, στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία απόλυσης.
6) Ιατρική γνωμάτευση από γιατρό κρατικού νοσοκομείου ή απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή απόφαση άλλου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφονται το ποσοστό αναπηρίας του πατέρα και το χρονικό διάστημα της αναπηρίας.
7) Βεβαίωση φυλακών (με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης).
8) Πιστοποιητικό εγκατάλειψης :
α) Απόφαση διαζυγίου (επικυρωμένο αντίγραφο). (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
β) Απόφαση επιμέλειας των παιδιών (επικυρωμένο αντίγραφο). (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
γ) Απόφαση διατροφής (επικυρωμένο αντίγραφο). (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας)
9) Συμφωνητικό και απόδειξη ενοικίου για τους διαμένοντες σε μισθωμένη κατοικία.
10) Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή βεβαίωση αρμόδιας οικονομικής εφορίας περί μη υποβολής φορολογικής Δήλωσης - Βεβαίωση αποδοχών - απόκομμα σύνταξης - βεβαίωση από την κοινότητα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
11) Βεβαίωση από Τράπεζα στην οποία θα αναγράφεται η μηνιαία δόση για όσους διαμένουν σε ιδιόκτητη πρώτη κατοικία που απέκτησαν με στεγαστικό δάνειο.
12) Σε περίπτωση απόλυσης την κάρτα ανεργίας και φωτοτυπία του βιβλιάριου ενσήμων του ΙΚΑ.
13) Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος μόνιμης διαμονής, η επιμέλεια των παιδιών, ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας και ότι δεν υποβάλατε δικαιολογητικά για επιδότηση των παιδιών σας σε άλλη διεύθυνση Πρόνοιας (Απευθυνθείτε στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου).
14) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).


Ακολουθούμενη διαδικασία:
1. Έλεγχος δικαιολογητικών.
2. Έκθεση κοινωνικής λειτουργού.
3. Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου επιδόματος απροστάτευτων παιδιών.
4. Έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.
5. Εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων παιδιών.
6. Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης και του βιβλιαρίου στο δικαιούχο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π25 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Π25 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο