Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.
Π26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

Π26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2) Επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο πτυχίου σχολής Κοινωνικής Εργασίας, ή βεβαίωση της σχολής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος.
3) Πιστοποιητικό ισοτιμία τίτλου σποδών, για τους πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού.
4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται τα εξής: «δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας»
6) Προκειμένου για άνδρες υποψήφιους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
7) Απογραφικό Δελτίο Κοινωνικού Λειτουργού
8) Ετήσιο Δελτίο Μεταβολών Κοινωνικού Λειτουργού

Ακολουθούμενη διαδικασία:
1. Έλεγχος δικαιολογητικών.
2. Έκδοση απόφασης Νομάρχη
3. Δημοσίευση της απόφασης Νομάρχη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Αποστολή αντιγράφων των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να δοθεί αριθμός μητρώου .
5. Έκδοση της άδειας Κοινωνικού Λειτουργού.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ. Π26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο