Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.
Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.

Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Πιστοποιητικό Τελωνείου ή Ο.Δ.Δ.Υ.
  • 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το Κ.Τ.Ε.Ο. ( μόνο εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ).
  • 3. Αστυνομική ταυτότητα.
  • 4. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο απαιτείται έγκριση τύπου.
  • 5. Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ( επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ) για τα μεταχειρισμένα.
  • 6. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ( επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ) για τα μεταχειρισμένα.
  • 7. Βεβαίωση Ν. 2960/2001( ΦΕΚ 265/Α ) σε σχέση με την οδηγία καυσαερίων, για τα μεταχειρισμένα οχήματα.
  • 8. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και εξουσιοδότηση. Εάν η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ( στην υπεύθυνη δήλωση και στην εξουσιοδότηση ).
  • 9. Παράβολο Τραπέζης, σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών της Νομαρχίας Μαγνησίας.
  • 10. Τέλη κυκλοφορίας από Δ.Ο.Υ.

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ01 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ. Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο