Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
Μ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

Μ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση ( Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου ).

•2.      Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο. 

•3.      Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες.  

•4.      Κατά την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης παραδίδεται η παλαιά άδεια οδήγησης.

•5.      Αν υπάρχει και άλλο δίπλωμα να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει ένα ενιαίο.

6.   Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με τη Νομαρχία Μαγνησίας

(για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζονται σε κάθε γιατρό παράβολα των 90,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας).

7.   Παράβολο 18,00 € από Δημόσιο Ταμείο.

8.   Εάν είναι φθαρμένο ή έχουμε αλλαγή στοιχείων:

      Παράβολο 9,02 € από Δημόσιο Ταμείο.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Μ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008