Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.
Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση ( Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου ).

•2.      Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι  Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για πολίτες εκτός Ε.Ε και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.

•3.      Μία  ( 1 ) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη.

•4.      Παράβολα:

      α) Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για πρώτη φορά και 60 € για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π.

      β) 9,02 € από Δημόσιο Ταμείο εάν η άδεια έχει απωλεσθεί ή κλαπεί.

5.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται:

  • Ø Διεύθυνση κατοικίας και ο Α.Φ.Μ
  • Ø Δεν έχω πάρει αντίγραφο αδείας
  • Ø Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης

  Στην περίπτωση απώλειας εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών δηλώνεται ότι απώλεσα την αριθμ.   

  . . . . . . . . . . . . . . . άδεια οδήγησης και δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή αρχή άλλου

  κράτους - μέλους της Ε.Ε.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γ&

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ. Μ32- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ( ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ) ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο