Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ33 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ.
Μ33 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ.

Μ33 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση.

    2. Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για πολίτες εκτός Ε.Ε και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.

    3. Μία ( 1 ) έγχρωμη φωτογραφία .

    4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.

    5. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλιά άδεια.

    6. Υποχρεωτικά θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση ο ΑΦΜ.

    7. Αν υπάρχει και άλλη άδεια να κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει μία ενιαία.

    8. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο 9,02 ΕΥΡΩ.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ33 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ. Μ33 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο