Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΜΒΟΥ – ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ – ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΩΝ – ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΚΑΡΤ.
Μ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΜΒΟΥ – ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ – ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΩΝ – ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΚΑΡΤ.

Μ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΜΒΟΥ - ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΩΝ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΚΑΡΤ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  Ι. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

  1. Αίτηση.

  2. Υπεύθυνη δήλωση για ιδιοκατασκευή

  3. Τιμολόγιο ή απόδειξη αγορά του ρυμουλκούμενου οχήματος.

  4. Εγκριτική απόφαση αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, δήλωση από μηχανολόγο μηχανικό για τις      διαστάσεις και το βάρος του τρέϊλερ και ότι πληρεί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας του ΚΟΚ.

   5.  Κατάθεση παλαιάς άδειας κυκλοφορίας, όταν πρόκειται για μεταχειρισμένο καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από κυκλοφορία  ή δήλωση του Ν. 1599/86 περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου.

   6. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου  (επίδειξη)

  7. Προσπέκτους ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.

 

  ΙΙ. ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  1.   Αίτηση.

  2.   Κατάθεση παλαιάς έγκρισης προσάρτησης καθώς και άδεια κυκλοφορίας  αυτοκινήτου.

  3.   Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα  τεχνικά στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.

  4.   Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής  μετά το 1998 δεν απαιτείται ).

  5.   Δήλωση μηχανικού για τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας του ΚΟΚ.

 

 

  IΙΙ. ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

  1. Αίτηση.

  2. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο  Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του ΥΠ.Μ.Ε.  «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του  ρυμουλκούμενου».

  3. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.

  4. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης.

 

 IV. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

  1. Αίτηση του νέου κατόχου

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΜΒΟΥ – ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ – ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΩΝ – ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΚΑΡΤ. Μ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΜΒΟΥ – ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ – ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΩΝ – ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΚΑΡΤ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο