Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Δικαίωμα απόκτησης τέτοιας άδειας έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι ενός από τα παρακάτω πτυχία:

1. Πτυχίο ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού του Ε.Μ.Π. ή   ισότιμης πολυτεχνικής σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αλλοδαπής με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής.

3. Πτυχίο Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

4. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Αεροπορίας (ΣΜΑ) ειδικότητας τηλ/νιών -    ηλεκτρονικών.

5. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση.

    2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας των προαναφερόμενων σχολών.

 3. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

    4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

« δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη  καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχω καμιά απαίτηση από την υπηρεσία σε μελλοντική αμφισβήτηση των δικαιολογητικών στο να μου αφαιρεθεί το πτυχίο μου και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ».

    5. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 15 ΕΥΡΩ ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 3544/383 ).

    6. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

 Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Μ68 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο