Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ69 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
Μ69 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Μ69 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1. Ελληνική υπηκοότητα και ηλικία 18 ετών και άνω.

2. Κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών.

3. Κατοχή αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄

4. Πενταετής υπηρεσία σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια κατασκευής , επισκευής , ή συντήρησης συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου ή τριετής ευδόκιμη υπηρεσία για τους έχοντες την άδεια δόκιμου ραδιοηλεκτρολόγου Α΄.

5. Επιτυχής εξέταση ενδιαφερομένου.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση

    2. Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου πτυχίου ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών.

    3. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄.

    4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

    5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

    6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

« δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη  καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχω καμιά απαίτηση από την υπηρεσία σε μελλοντική αμφισβήτηση των δικαιολογητικών στο να μου αφαιρεθεί το πτυχίο μου και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ».

    7. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 15 ΕΥΡΩ ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 3544/383 ).

    8. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

  Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ69 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Μ69 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο