Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ.
Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ.

Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. Ελληνική υπηκοότητα και ηλικία 18 ετών και άνω.

 2. Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή άλλο τίτλο τουλάχιστον ισότιμης προς αυτά σχολής .

 3. Να έχει άρτια όραση , ακοή και άρθρωση φωνής .

 4. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής     σχολής ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή   των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1.  Αίτηση.

 2. Πτυχίο, αποδεικτικό ή βεβαίωση σχολής ασυρματιστών, ή των άλλων σχολών που   περιγράφονται παραπάνω.

 3. Απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή τίτλο τουλάχιστον ισότιμης σχολής .

 4.  Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου.

 5.  Τρεις ( 3 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 6.  Παράβολο 17,50 ΕΥΡΩ.

 7.  Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ. Μ73 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο