Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Τμήμα Αλιείας
AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου
AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Φωτοαντίγραφα των σελίδων της άδειας αλιείας σκάφους
  3. Βεβαίωση συλλόγου ο οποίος να λειτουργεί με τον Νόμο 1361/85

 


 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Word Κείμενο