Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
ΕΒ03 - Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
ΕΒ03 - Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση 

 2. ’δεια γεώτρησης (φωτοτυπία) ή άδεια χρήσης

 3. Μελέτη ηλεκτρολόγου για το είδος και το μέγεθος των ηλεκτρικών φορτίων που θα χρειαστούν.

 4. Εκκαθαριστικό εφορίας (φωτοτυπία).

 5. Παράβολο από την Υπηρεσία μας.(50 ευρώ)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για επαύξηση ισχύος χρειάζεται επί πλέον και λογαριασμός ρεύματος.


Προϋποθέσεις - Διαδικασία :  

  • Επί τόπου έλεγχος από τον αρμόδιο υπάλληλο, αποστολή στη ΔΕΗ του δελτίου για μελέτη και κοστολόγηση του έργου, σύσκεψη ΤΕΑΕ προκειμένου να συντάξει το πρόγραμμα αγροτ.εξωλ/σμού (εφόσον υπάρχουν πιστώσεις), υπογραφή του προγράμματος από το Νομάρχη, αποστολή του προγράματος στη ΔΕΗ και ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για να πληρώσουν τη συμμετοχή και στη συνέχεια κατασκευή του έργου.


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και των πιστώσεων συντάσσεται και το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία