Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
ΕΒ10 - Πτυχίο μηχανοδηγού θεραλωνιστικής
ΕΒ10 - Πτυχίο μηχανοδηγού θεραλωνιστικής

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση

 2. Ιατρική  βεβαίωση με φωτογραφία.

 3. Δύο (2) φωτογραφίες

 4. Παράβολο από την υπηρεσία μας 15 €

 5. Ταυτότητα

 6. Πτυχίο βοηθού θεραλωνιστικής,


Προϋποθέσεις:  

- Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του

- Να έχουν παρέλθει δυο χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου βοηθού θεραλωνιστικής.

 


Διαδικασία :

- Κατάθεση και έλεγχος δικαιολογητικών. Εξέταση υποψηφίου, από την Επιτροπή.

- Έκδοση πτυχίου, αν κριθεί ικανός. Σε περίπτωση αποτυχίας επανεξέταση σ΄ ένα μήνα με νέα αίτηση.

 


Χρόνος διεκπεραίωσης :

  • 45 ημέρες

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία