Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB)
Ανακοινώνουμε ότι στις 17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου θα πραγματοποιηθεί Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , ανώτατη τιμή του υπό προμήθεια είδους 6,43 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (353.650 €), μη συμπεριλαμβα-νομένου του ΦΠΑ


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι στις 17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου θα πραγματοποιηθεί Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , ανώτατη τιμή του υπό προμήθεια είδους 6,43 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (353.650 €), μη συμπεριλαμβα-νομένου του ΦΠΑ Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009 Word Κείμενο