Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου του έτους 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Βόλο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (3ος ό-ροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατα-κύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις εκατό(%), στη νόμιμα διαμορφούμε-νη και πιστοποιούμενη κάθε φορά από τη Δ/νση Εμπορίου, μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται περίπου στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης περίπου στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου του έτους 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Βόλο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (3ος ό-ροφος γραφ.301) θα πραγματοποιηθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατα-κύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις εκατό(%), στη νόμιμα διαμορφούμε-νη και πιστοποιούμενη κάθε φορά από τη Δ/νση Εμπορίου, μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται περίπου στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης περίπου στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010 Word Κείμενο