Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού
Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Τμήμα Κτηματολογίου

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος
THΛEΦΩNO: 24213 52481

FAX: 2421070980
TAX
. Δ
IEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

Πρέπει ο δρόμος να ενώνει δύο οικισμούς (του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας ή όμορων Δήμων ή Κοινοτήτων) ή έναν οικισμό με Διεθνή ή Εθνική ή Επαρχιακή οδό σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 24/31-5-85 (ΦΕΚ 270Δ'') για την εκτός σχεδίου δόμηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

- Αίτηση

- Φάκελος που περιέχει :

  1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται άλλος δρόμος που να συνδέει τους εν λόγω οικισμούς, χαρακτηρισμένος ως κυριότερος δημοτικός ή κοινοτικός με απόφαση Νομάρχη.
  2. Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία θα αναγράφεται η θέση από την οποία ξεκινάει και στην οποία καταλήγει ο εν λόγω δρόμος, το πλάτος του δρόμου, το μήκος του, και αν είναι ο κυριότερος - μοναδικός Δημοτικός ή Κοινοτικός δρόμος.
  3. Αποφάσεις καθορισμού ορίων των ανωτέρω οικισμών ή ελλείψει αυτών βεβαιώσεις από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
  4. Διάγραμμα κλίμακας 1:5000 στο οποίο ο δρόμος σημειώνεται με ερυθρά γραμμή, πρέπει σαφώς να φαίνεται η αφετηρία - πέρας της οδού προς χαρακτηρισμό και να σημειώνονται οι οικισμοί που συνδέονται με αυτήν. Το διάγραμμα συνοδεύει την απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και φέρει τη σφραγίδα του Δήμου.

Aκολουθούμενη διαδικασία:

  • Πρωτόκολλο / Χρέωση 
  • Έλεγχος πληρότητας φακέλου.
  • Εισήγηση της Υπηρεσίας προς Σ.Χ.Ο.Π. Νομού.
  • Γνωμοδότηση Σ.Χ.Ο.Π. Νομού.
  • Σύνταξη Aπόφασης Nομάρχη.
  • Διαβίβαση της Aπόφασης και του τοπογραφικού διαγράμματος προς το Εθνικό Τυπογραφείο.

 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία