Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Προσλήψεις Προσωπικού
Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας
Πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας


 

Πηγή : Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 101 Πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων θέσεων με κωδικό 103 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Word Κείμενο
Συνημμένο
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων θέσεων με κωδικούς 101, 102 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Word Κείμενο
Συνημμένο
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 102 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης με κωδικό 103 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010 Excel Φύλλο Εργασίας