Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
 

 

 

 

 

Holder -3
Το νέο portal της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > Το νέο portal. Τι Νέο υπάρχει. |
Τί νέο υπάρχει.

Περιβάλλον με προσανατολισμό στα αποτελέσματα.

Το νέο περιβάλλον με προσανατολισμό στα αποτελέσματα, διευκολύνει την περιήγηση σας στον δικτυακό τόπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Φροντίσαμε να καταργήσουμε τα σύνθετα μενού και είναι τώρα πιο εύκολο να εντοπίσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Οι βασική συλλογή με τις διαθέσιμες επιλογές, βρίσκεται στο αριστερό μέρος κάθε σελίδας, ενώ παρέχονται περιγραφικές επεξηγήσεις που σας βοηθούν να διαλέξετε τη σωστή επιλογή.

Το νέο Περιβάλλον του web site της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, βασίζεται πάνω στο Περιβάλλον εργασίας χρήστη Microsoft Office Fluent που χρησιμοποιεί η Microsoft σαν νέο περιβάλλον εργασίας στο προϊόν Microsoft Office 2007. Περιλαμβάνει μια τυπική περιοχή που η οποία περιέχει ομάδες εντολών οργανωμένες κατά δυνατότητα και λειτουργικότητα. Η περιοχή αυτή αντικαθιστά τα επίπεδα των μενού και των γραμμών εργαλείων.

Ενισχυμένη Προσβασιμότητα.

Η τοποθεσία web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης και άλλων βοηθητικών τεχνολογιών.

  • Παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για όλες τις εικόνες μέσω της ιδιότητας Alt.
  • Σε μια εικόνα που χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος υπάρχει και η αντίστοιχη λεζάντα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύνδεσμος.
  • Στο τέλος του εναλλακτικού κειμένου προστίθενται τελείες ώστε οι συνθέτες φωνής να μπορούν να εντοπίσουν το λογικό τέλος μιας πρότασης.
  • Σε μια εικόνα που χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος υπάρχει και η αντίστοιχη λεζάντα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύνδεσμος στην ίδια διεύθυνση.
  • Έχουν αποφευχθεί εντολές στον κώδικα των ιστοσελίδων που δημιουργούν προβλήματα στους συνθέτες φωνής και στις συσκευές braille.
  • Ο μηχανισμός πλοήγησης του δικτυακού τόπου έχει σχεδιαστεί με τρόπο που βοηθά τους χρήστες με ειδικές ανάγκες να περιηγηθούν στις σελίδες του.

Για να είναι εύκολη η περιήγηση στις σελίδες του νέου web site της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας μέσω πληκτρολογίου, έχουν δημιουργηθεί πλήκτρα πρόσβασης, τα οποία σας επιτρέπουν να εστιάσετε σε συγκεκριμένα τμήματα σελίδων. Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί πλήκτρων που επιλέγουν το στοιχείο που επιθυμείτε. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο πρόσβασης, μπορείτε στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Για παράδειγμα, από οποιοδήποτε σημείο στην τοποθεσία, μπορείτε να πατήσετε ALT+1 και στη συνέχεια ENTER για να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του web site της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.

Εναλλακτικό κείμενο.

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στις σελίδες του web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, περιέχουν alt text (εναλλακτικό κείμενο), το οποίο παρέχει μια περιγραφή κειμένου της εικόνας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή σε άλλες βοηθητικές τεχνολογίες. Σε περίπτωση που ένα εναλλακτικό κείμενο δεν δίνει καμία πληροφορία ή απλά επαναλαμβάνει το περιβάλλον κείμενο, μπορεί να εξαιρεθεί.

Ομάδες δεσμών - λειτουργιών.

Οι δεσμοί και οι λειτουργίες, οργανώθηκαν σε ομάδες διακριτού περιεχομένου και βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο περιεχομένου κάθε σελίδας. Έχει δημιουργηθεί πλήκτρο πρόσβασης ( ALT+2) που σας επιτρέπει να εστιάσετε στα συγκεκριμένα τμήματα των σελίδων.

Υποσέλιδο - δεσμοί και λειτουργίες υποσέλιδου.

Οι δεσμοί και οι λειτουργίες, οργανώθηκαν σε ομάδες ενεργού υποσέλιδου, και βρίσκονται σε κάθε σελίδα. Έχει δημιουργηθεί πλήκτρο πρόσβασης ( ALT+3) που σας επιτρέπει να εστιάσετε στο συγκεκριμένο τμήμα των σελίδων. Εδώ βρίσκεται η αρχική σελίδα βοήθειας για το web site. Με το πλήκτρο πρόσβασης ALT + 3 και ENTER καλείτε την αρχική σελίδα βοήθειας, από οποιοδήποτε σημείο του web site.

Γραμμή πλοήγησης.

Κάτω από την περιοχή τίτλου περιεχομένου κάθε σελίδας, που σας πληροφορεί για το που ακριβώς βρίσκεστε, υπάρχει η γραμμή πλοήγησης, που έχει την πλήρη διαδρομή που κάνατε έως εκεί, με την δυνατότητα να επιλέξετε την δυναμική επιστροφή σας, σε οποιοδήποτε από τα προηγούμενα επίπεδα.

Δομή περιεχομένου - πληροφοριών.

Οι πληροφορίες έχουν δομηθεί ιεραρχικά σε θεματικές κατηγορίες, θεματικές υποκατηγορίες και θεματικές ενότητες.
Κάθε τμήμα πληροφορίας είναι δομημένη κάτω από μία ή περισσότερες θεματική κατηγορία, θεματική υποκατηγορία, θεματική ενότητα και καλείτε άρθρο.
Ένα άρθρο περιέχει σύντομη περιγραφή, αναλυτική περιγραφή, περιεχόμενο, την σχέση του με άλλα άρθρα, ένα ή περισσότερα επισυναπτόμενα αρχεία οποιοδήποτε τύπου (PDF, DOC, ZIP, XLS,), την πηγή του άρθρου (από ποια υπηρεσία εκδόθηκε), και φωτογραφικό υλικό.

Μηχανή αναζήτησης περιεχομένου.

Η αναζήτηση των πληροφοριών γίνετε μέσα από την μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου,
που ενσωματώνει και προσομοιώνει όλες τις λειτουργίες και την τεχνολογία της μηχανής αναζήτησης Google
με χρήση λέξεων κλειδιών, πολλαπλών κριτηρίων, χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, καθώς και ενσωμάτωση της ίδιας της μηχανής (Google) για αναζήτηση μέσα στις σελίδες περιεχομένου του web site της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, αλλά και στον παγκόσμιο ιστό.

Τηλεφωνικοί κατάλογοι.

Έχουν δημιουργηθεί τηλεφωνικοί κατάλογοι των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, καθώς και ονομαστικός κατάλογος των υπαλλήλων των υπηρεσιών, με ισχυρή μηχανή αναζήτησης, για την εύκολη επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες της Ν.Α.Μ.

Διοικητική διάρθρωση.

Με την χρήση δένδρου ιεραρχικής δομής, απεικονίζεται η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, για την εύκολη πρόσβαση των πληροφοριών της υπηρεσίας (διεύθυνση, προϊστάμενος, τηλέφωνα, fax, e-mail κλπ), αλλά και την εύκολη εύρεση του περιεχομένου που έχει εκδώσει η υπηρεσία (Οδηγός υπηρεσιών).

Ηλεκτρονική υπηρεσία παραπόνων.

Εύκολα και γρήγορα ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους των υπηρεσιών, στέλνοντας ηλεκτρονικά το μήνυμα, παράπονο ή αίτημα του, επιλέγοντας τον τρόπο λήψης της απάντησης που επιθυμεί. Έχει σχεδιαστεί ειδική ενότητα αποστολής ηλεκτρονικών παραπόνων στον Νομάρχη Μαγνησίας.

Δυναμικοί χάρτες Νομού Μαγνησίας και της πόλης του Βόλου.

Έχουν αναπτυχθεί ειδικές σελίδες που ενσωματώνουν την τεχνολογία δυναμικών χαρτών Google Earth. Οι δυναμικοί χάρτες επιτρέπουν την πλοήγηση κρατώντας και σέρνοντας το ποντίκι και έχουν την δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης (στο επάνω αριστερό μέρος των χαρτών υπάρχει ειδική μπάρα με τα εικονικά πλήκτρα της πλοήγησης, μεγέθυνσης και σμίκρυνσης).

Έχετε τις επιλογές :

  • προβολή χάρτη οδών,
  • προβολή εικόνων από δορυφόρο,
  • προβολή οδικού χάρτη με μορφολογία εδάφους.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τους χάρτες σε οποιαδήποτε μορφή και μέγεθος.

Δημόσια διαβούλευση.

Δημιουργήθηκε η περιοχή δημόσιας διαβούλευσης.
Εκεί σε θεματικές ενότητες μπορεί ο επισκέπτης να ανοίξει ένα νέο θέμα συζήτησης, να απαντήσει σε ένα ήδη υπάρχον θέμα που έχει θέσει η Ν.Α.Μ. ή που έχει ανοίξει ένας άλλος επισκέπτης. Έτσι με αυτό τον τρόπο γίνετε μία άμεση (on line) πλατειά διαβούλευση για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον πολίτη της Μαγνησίας.

απο την ανάπτυξη.