Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
 

 

 

 

 

Holder -3
Δυνατότητες πρόσβασης στο νέο web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > Ενισχυμένη προσβασιμότητα. |
Ενισχυμένη προσβασιμότητα.

Η τοποθεσία web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης και άλλων βοηθητικών τεχνολογιών.

 Σημείωση   Παρόλο που το web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν το Internet, κάποιοι τύποι περιεχομένου είναι μη προσβάσιμοι από τη φύση τους. Για παράδειγμα, οι επιδείξεις βίντεο δεν είναι προσβάσιμες σε χρήστες προγραμμάτων περιήγησης βάσει κειμένου ή μη οπτικών προγραμμάτων περιήγησης.

Περιήγηση με το πληκτρολόγιο.

Για να είναι εύκολη η περιήγηση στις σελίδες του web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας μέσω πληκτρολογίου, έχουν δημιουργηθεί πλήκτρα πρόσβασης, τα οποία σας επιτρέπουν να εστιάσετε σε συγκεκριμένα τμήματα σελίδων. Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί πλήκτρων που επιλέγουν το στοιχείο που επιθυμείτε. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο πρόσβασης, μπορείτε στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Για παράδειγμα, από οποιοδήποτε σημείο στην τοποθεσία, μπορείτε να πατήσετε ALT+1 και στη συνέχεια ENTER για να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας

Αυτά τα πλήκτρα πρόσβασης έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με τον Microsoft Internet Explorer (εκδόσεις 5.x, 6.x, 7.x) και τον Netscape Navigator (εκδόσεις 6.x, 7.x, 8.x). Τα πλήκτρα πρόσβασης ενδέχεται να μην λειτουργούν, εάν χρησιμοποιείτε άλλα προγράμματα περιήγησης στο Web ή παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer ή του Navigator.

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης.

 • Για να εστιάσετε στη σύνδεση Βοήθεια για την τοποθεσία στο υποσέλιδο της σελίδας (η σύνδεση σε αυτό το άρθρο), πατήστε ALT+3 (τρία). Έπειτα, πατήστε ENTER για να ανοίξετε τη σύνδεση.
 • Για να εστιάσετε στον δεσμό Κεντρική σελίδα, πατήστε ALT+1.
  • Από τον δεσμό Κεντρική σελίδα, κάντε κλικ στο πλήκτρο TAB για να εστιάσετε σε άλλους δεσμούς των βασικών επιλογών.
  • Ενώ βρίσκεστε στην πρώτη σύνδεση στην αριστερή γραμμή περιήγησης, μπορείτε να εστιάσετε σε άλλα στοιχεία της αριστερής γραμμής περιήγησης, πατώντας το πλήκτρο TAB
 • Για να εστιάσετε στις ομάδες συνδέσεων που υπάρχουν στο τέλος του περιεχομένου κάθε σελίδας, πατήστε ALT+2.
  • Ενώ βρίσκεστε στην πρώτη σύνδεση των ομάδων συνδέσων, μπορείτε να εστιάσετε σε άλλα στοιχεία των ομάδων συνδέσων, πατώντας το πλήκτρο TAB.
 • Για να εστιάσετε στις σύνδεσεις στο υποσέλιδο της σελίδας, πατήστε ALT+3.
  • Ενώ βρίσκεστε στην πρώτη σύνδεση του υποσέλιδου, μπορείτε να εστιάσετε σε άλλα στοιχεία του υποσέλιδου, πατώντας το πλήκτρο TAB.

 •  Σημείωση  Αυτά τα πλήκτρα πρόσβασης είναι διαθέσιμα σε όλες τις σελίδες.

Άλλα πλήκτρα πρόσβασης.

Ενδέχεται να δημιουργηθούν και άλλα πλήκτρα πρόσβασης για τις σελίδες του web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας στο μέλλον. Εάν δημιουργηθούν νέα πλήκτρα πρόσβασης, αυτή η σελίδα θα ενημερωθεί με τις νέες πληροφορίες.

Προβολή σελίδων σε κατάσταση λειτουργίας αντιθέσεων.

Εάν έχετε αλλάξει τις επιλογές εμφάνισης στα Windows έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε υψηλή αντίθεση, ο Internet Explorer θα αγνοεί τις ρυθμίσεις σας στα Windows και θα εμφανίζει τη σελίδα όπως δημιουργήθηκε αρχικά. Για την προβολή σελίδων σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης, κάντε τα εξής:

 1. Στον Internet Explorer, στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Επιλογές Internet και στη συνέχεια, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Δυνατότητα πρόσβασης.
 2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Παράβλεψη των προκαθορισμένων χρωμάτων σε ιστοσελίδες, Παράβλεψη των προκαθορισμένων στυλ γραμματοσειράς σε ιστοσελίδες και Παράβλεψη των προκαθορισμένων μεγεθών γραμματοσειράς σε ιστοσελίδες και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο OK.
Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή σελίδων σε κατάσταση λειτουργίας υψηλής αντίθεσης με χρήση άλλων προγραμμάτων περιήγησης στο Web, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Εναλλακτικό κείμενο.

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στις σελίδες του web της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, περιέχουν alt text (ή εναλλακτικό κείμενο), το οποίο παρέχει μια περιγραφή κειμένου της εικόνας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή σε άλλες βοηθητικές τεχνολογίες. Σε περίπτωση που ένα εναλλακτικό κείμενο δεν δίνει καμία πληροφορία ή απλά επαναλαμβάνει το περιβάλλον κείμενο, μπορεί να εξαιρεθεί.