ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
 

 

 

 

 

Holder -3
Βοήθεια για την σύνταξη ερωτημάτων.
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > Μηχανή Αναζήτησης > Βοήθεια για την σύνταξη ερωτημάτων.
Μηχανή Αναζήτησης.

Βοήθεια για την σύνταξη ερωτημάτων.

Ερώτημα Παράδειγμα Σημειώσεις
Απλή αναζήτηση
πλήρωση Αναζήτηση των εγγραφών που περιέχουν την λέξη «πλήρωση» στο πεδίο αναζήτησης.
φράση
"πλήρωση θέσεων" Αναζήτηση των εγγραφών που περιέχουν την φράση «πλήρωση θέσεων» στο πεδίο αναζήτησης.
OR
πλήρωση θέσεων μονίμου Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν τις λέξεις "πλήρωση" ή "θέσεων" ή "μονίμου"
AND
θέσεων AND μονίμου Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν τις λέξεις "θέσεων" καί "μονίμου". οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν και τις δύο λέξεις.
comma
Θέσεων, μονίμου Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν τις λέξεις "θέσεων" καί "μονίμου". οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν και τις δύο λέξεις.
+
θέσεων + μονίμου Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν τις λέξεις "θέσεων" καί "μονίμου". οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν και τις δύο λέξεις.
NOT
"πλήρωση θέσεων" ΝΟΤ μονίμου Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν την φράση "πλήρωση θέσεων" αλλά όχι την λέξη "μονίμου".
-
"πλήρωση θέσεων" - μονίμου Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν την φράση "πλήρωση θέσεων" αλλά όχι την λέξη "μονίμου".
ομαδοποίηση
"πλήρωση θέσ*" AND μονίμου OR ωρομισθίου προσωπικού Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν την φράση "πλήρωση θέσης" ή "πλήρωση θέσεων" καί την λέξη "μονίμου" ή " ωρομισθίου" καί την λέξη "προσωπικού".
μονίμου OR ωρομισθίου Επιστροφή των εγγραφών που περιέχουν την λέξη "μονίμου" ή την λέξη "ωρομισθίου".