Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών > Άρθρα |


Βεβαίωση καταλληλότητας καταστημάτων.
Βεβαίωση καταλληλότητας καταστημάτων APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκδόσεως Οικοδομικών Aδειών APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ. Κακαέ. THΛEΦΩNO: 24213 52437 FAX: 2421070980 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

 

Βεβαίωση καταλληλότητας καταστημάτων

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκδόσεως Οικοδομικών Aδειών
APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ. Κακαέ.
THΛEΦΩNO: 24213 52437
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
Aίτηση

1. Όταν το κτίσμα υφίσταται πριν το 55

  Α) Βεβαίωση Δημάρχου ότι το κτίσμα υφίσταται πριν το 55 και ότι λειτουργεί από  τότε ως κατάστημα.

  Β) Κάτοψη και τομή καταστήματος (5 φορές)

  Γ) Φωτογραφίες

  Δ) Δήλωση αντοχής

  Ε) Αυτοψία

2. Όταν το κτίσμα κατασκευάστηκε με οικοδομική άδεια.

    Α) Έντυπο οικοδομικής αδείας (όπου να φαίνεται ότι το κτίσμα είναι κατάστημα)

    Β) Κάτοψη του καταστήματος μέσα από τον φάκελο αδείας

    Γ) Κάτοψη και τομή σημερινής διαμορφωμένης κατάστασης (5 φορές)

    Δ) Δήλωση του Μηχανικού ότι οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις δεν απαιτούν την

         έκδοση οικοδομικής αδείας και δεν θίγουν την στατική επάρκεια του κτίσματος.

    Ε) Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το κατάστημα είναι σύμφωνα με το δηλούμενο από

         το Μηχανικό και ότι είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τυχόν μελλοντικές  αλλαγές ο ίδιος.

  ΣΤ) Αυτοψία


Aκολουθούμενη διαδικασία:
o Πρωτόκολλο.
o Xρέωση.
o Aυτοψία.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
Aπό πέντε (5) έως δέκα (10) ημέρες περίπου.

Διάρκεια ισχύος:
Όοσ δεν επέρχονται τροποποιήσεις

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life