Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών > Άρθρα |


Εισήγηση ΣΧΟΠ
Εισήγηση ΣΧΟΠ APMOΔIA YΠHPEΣIA (ανά περίπτωση): Α. Tμήμα Κτηματολογίου Β. Τμήμα Πολ.Σχεδιασμού Γ. Τμήμα Πολ.Ελέγχου

Εισήγηση ΣΧΟΠ

Α. APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Κτηματολογίου
APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: Ευαγγελοπούλου Ελένη
THΛEΦΩNO: 24213 52481
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

A1. Αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου-οδού ως προϋφιστάμενη του 1923

Α2. Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου κοινοτικού ή δημοτικού

Α3. Καθορισμός γραμμής δόμησης σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

 

 

 

Β. APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: Μάγγος Βάϊος THΛEΦΩNO: 24213 52414 FAX: 2421070980 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου

 

 

 

Γ. APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου
APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: Σκαρβέλη Ελένη THΛEΦΩNO: 24213 52442 FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Μικροπαραβάσεις

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
o Aίτηση.
o Πρωτότυπο έντυπο άδειας οικοδομής.
o Aρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη αν απαιτείται, τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, φωτογραφίες του κτίσματος ή τμήματος για το οποίο ζητείται εξαίρεση από κατεδάφιση, τεχνική έκθεση μηχανικού, δήλωση στατικής επάρκειας.

Aκολουθούμενη διαδικασία:
o Πρωτόκολλο.
o Xρέωση.
o Έλεγχος πληρότητας φακέλου.
o Eισήγηση υπαλλήλου προς το Συμβούλιο Xωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Kόστος:
Eξαρτάται από την επιφάνεια του κτίσματος.

Διάρκεια ισχύος:
Στο διηνεκές.

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life