Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών > ’ρθρα |


Δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση κτισμάτων.
Δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση κτισμάτων APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου. APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Σκαρβέλη,Σόφη, Ξυπολιά THΛEΦΩNO: 24213 52442 FAX: 2421070980 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

Δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση κτισμάτων

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου.
APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Σκαρβέλη,Σόφη, Ξυπολιά
THΛEΦΩNO: 24213 52442
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά προσωρινής παροχής ρεύματος εκτός Πηλίου:
 

1. Αίτηση ( υπάρχει έντυπο στην υπηρεσία - να συμπληρώνεται  απαραιτήτως αρ.τηλ. επικοινωνίας )

2. ’δεια οικοδομής ( Πρωτότυπο και αντίγραφο άδειας οικοδομής ( επικυρωμένο )

3. Τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη

5. Υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού

6. Αμοιβή επίβλεψης και ΦΕΜ μηχανικού και ΤΣΜΕΔΕ

7. Υπεύθυνη Δήλωση υδραυλικού (Π.Δ. 38/91)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνιμης Παροχής ρεύματος Πηλίου :
 

1. Αίτηση    ( υπάρχει έντυπο στην υπηρεσία - να συμπληρώνεται  απαραιτήτως αρ.τηλ. επικοινωνίας )

2. 'Αδεια οικοδομής (Πρωτότυπο)

3. Φωτογραφίες  της οικοδομής

4. Τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού

5. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη

6. Αμοιβή επίβλεψης και ΦΕΜ μηχανικού και ΤΣΜΕΔΕ

7. Υπεύθυνη Δήλωση υδραυλικού (Π.Δ. 38/91)

Aκολουθούμενη διαδικασία:
o Πρωτόκολλο.
o Xρέωση.
o Αυτοψία από την υπηρεσία για τα κτίσματα του Πηλίου.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
Δεκαπέντε (15) ημέρες περίπου.


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life