Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών > Άρθρα |


Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Μάγγος Βάϊος ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24213 52414 FAX : 2421070980 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητήριο ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 38001

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ   ΣΧΕΔΙΟΥ

 

ΑΡΜΟΔΙΑ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  Τμήμα  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  : Μάγγος Βάϊος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24213 52414

FAX : 2421070980

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητήριο

ΤΑΧ.  ΚΩΔΙΚΑΣ : 38001

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Φάκελος  με Διαβιβαστικό από  τον  αρμόδιο  Δήμο  που  περιέχει :

 1. Αίτηση  ενδιαφερομένου
 2. Αιτιολογική  έκθεση  Μηχανικού
 3. Γνωμοδότηση  Δημοτικού  Συμβουλίου
 4. α) Τυχόν  ενστάσεις  και  Γνωμοδότηση  Δημοτικού  Συμβουλίου  επί  των  ενστάσεων  ή

β) βεβαίωση  Δήμου  ότι  δεν  ασκήθηκαν  ενστάσεις  μέσα  στην  νόμιμη  προθεσμία

      5.   Αποδεικτικό  ανάρτησης   της  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου

      6.  Αποδεικτικά  κοινοποίησης  της  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  στους    ενδιαφερομένους

      7.  Δημοσίευση  σε  δύο  Εφημερίδες  επί  δύο  ημέρες  (όταν απαιτείται)

      8.  Βεβαίωση του ΔΔήμου ότι  με  την  συγκεκριμένη  τροποποίηση  δεν  θίγονται  άρτια  οικόπεδα , δεν  δημιουργούνται  μη  άρτια  οικόπεδα , δεν  θίγονται  οικοδομές  νομίμως  υφιστάμενες  και  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του  Δημοσίου

      9.   Τοπογραφικό  διάγραμμα  εις  τριπλούν  σε  κλίμακα  1: 500 , με  απόσπασμα  ρυμοτομικού  σχεδίου  και  αναγραμμένο  το  ΦΕΚ  ισχύος  του  ρυμοτομικού  σχεδίου.

            Τα  τοπογραφικά  θα  φέρουν  βεβαίωση του Δήμου ότι  συνοδεύουν  την  συγκεκριμένη  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου.

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Πρωτόκολλλο
 • Χρέωση 
 • Έλεγχος  φακέλου
 • Εισήγηση  της  Υπηρεσίας  προς  Σ.Χ.Ο.Π.  Νομ. Αυτοδ.  Μαγνησίας
 • Γνωμοδότηση  Σ.Χ.Ο.Π.
 • Σύνταξη  Απόφασης  Νομάρχη
 • Διαβίβαση  της  Απόφασης  Νομάρχη  στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης

 

Χρόνος  διεκπεραίωσης  :  2  μήνες

                                           


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life