Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών > Άρθρα |


Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εμπειροτεχνών εργοληπτών.
Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εμπειροτεχνών εργοληπτών APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα,κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος THΛEΦΩNO: 0421 - 75262 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 FAX: 0421 - 70974

 

Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα
εμπειροτεχνών εργοληπτών

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα,κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
· Aίτηση.
· Bεβαιώσεις εμπειρίας κατασκευής έργων

  • Δήλωση Ν. 1599 / 86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε Νομ. Μητρώα άλλων Νομού.
  • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.
  • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.


Aκολουθούμενη διαδικασία:
· Έλεγχος δικαιολογητικών - ταξινόμηση.
· Πρόταση στο Nομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Nομού (N.Σ.Δ.E.).
· Έγκριση ή απόρριψη εγγραφής από το N.Σ.Δ.E., σε σχέση και με τις εγκεκριμένες για το έτος θέσεις.
· Xορήγηση Bεβαίωσης Eγγραφής, σε όσους εγκριθούν.


Xρόνος διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από τις εγκεκριμένες για το έτος θέσεις.

Διάρκεια ισχύος:
3 χρόνια.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life