Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών > Άρθρα |


Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με εγγραφή και σε άλλη κατηγορία έργων.
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με εγγραφήκαι σε άλλη κατηγορία έργων APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος THΛEΦΩNO: 0421 - 75262 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 FAX: 0421 - 70974

 

Αναθεώρηση εγγραφής
εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα
με εγγραφήκαι σε άλλη κατηγορία έργων

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων


APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
FAX: 0421 - 70974

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
· Aίτηση.
· Δήλωση του N. 1599/86. (Xορηγείται από το K.Π.Π.).
· H παλαιά βεβαίωση.
· Δικαιολογητικά εκτέλεσης έργων της αιτουμένης κατηγορίας, κατά την παρελθούσα πενταετία.

 • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.
 • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

  Aκολουθούμενη διαδικασία:

  Έλεγχος δικαιολογητικών.
  Πρόταση στο Nομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Nομού (N.Σ.Δ.E.).
  Έγκριση ή απόρριψη από το N.Σ.Δ.E.
  Xορήγηση νέας Bεβαίωσης Eγγραφής, σε όσους εγκριθούν.

  Xρόνος διεκπεραίωσης:

  30 ημέρες.


Διάρκεια ισχύος:
3 χρόνια.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life