Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών > Άρθρα |


Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων .
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων. APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα THΛEΦΩNO: 0421 - 75265 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοκητήριο Βόλου TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 FAX: 0421 - 70974

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων


APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Δεμερτζίδου Μαρία, κ.Ακριτίδου Μάρθα

THΛEΦΩNO: 0421 - 75265

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοκητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
· Aίτηση του κατόχου του Μ.Ε με 5 δρχ. μηχανόσημο ( σε έντυπο της υπηρεσίας)

 • Έγκριση τύπου του Μ.Ε
 • Δήλωση πιστότητας Ε.Κ για Μ.Ε που κατασκευάζονται από 1-1-95 και εντεύθεν και να φέρουν Σήμα ‘' CE ''.
 • Πιστοποιητικό τελωνείου (αν έγινε η εισαγωγή πριν 1-1-93)
 • Τιμολόγιο πώλησης. Πρωτότυπο με αριθ. πλαισίου
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. /1599/86.
 • Τέσσερις φωτογρ. του Μ.Ε στις οποίες θα φαίνεται το τρίγωνο και ο φόρος.
 • Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την ΔΥΟ του κατόχου του Μ.Ε.
 • Καταστατικό της εταιρείας σε επικυρωμένο φωτ/φο.
 • Χαρτόσημο 1000 δρχ.
 • Έκθεση αυτοψίας από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Διπλότυπο είσπραξης του τέλους για απογραφή. Ταξινόμηση
 • Διπλότυπο είσπραξης του ετήσιου χρήσης.


Aκολουθούμενη διαδικασία:
· Έλεγχος δικαιολογητικών.
· αυτοψία.

 • έκδοση αδείας.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
15 ημέρες.

Διάρκεια ισχύος:
Στο διηνεκές.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life