Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης > Άρθρα |


Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ
Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο σας.
2. Πιστοποιητικό περιουσιακής κατάστασης του / της ιδίου / ιδίας και της / του συζύγου σας από τον Υποθηκοφύλακα.
3. Φωτοτυπία από την Δ.Ο.Υ των εντύπων Ε1 & Ε9.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 / 86 στην οποία να αναφέρετε:
Α) Ποιού Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος είστε κάτοικος
Β) Εάν έχετε στο όνομά σας ή στο όνομα του / της συζύγου σας οικόπεδο ή σπίτι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
Γ) Ότι μέσα σε μια πενταετία θα κτίσετε σπίτι όπως ορίζει το από 24/4/1985 Π.Δ.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life