Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων > Άρθρα |


Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ.
Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ.

Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων ή στα Δημοτολόγια για γυναίκες
(αναζητείται υπηρεσιακά).
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (αναζητείται υπηρεσιακά).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη.
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (αναζητείται υπηρεσιακά).
6. Παράβολο Δημοσίου αξίας 15 Ευρώ.
7. Αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την αιτούμενη αλλαγή επωνύμου.

 


Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων & Πολιτισμού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ. Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life