Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων > Άρθρα |


Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.
Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης νόμιμα επικυρωμένης.
2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γάμου νόμιμα επικυρωμένου.
3. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου στο οποίο να υπάρχει θεώρηση (visa) από την οικεία
προξενική αρχή του τόπου κατοικίας στο εξωτερικό.
4. Απόφαση διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας του κατιόντα που έλκει την Ελληνική
καταγωγή από τον αιτούντα γονέα.

 

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων & Πολιτισμού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life