Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Κτηνιατρικής > Άρθρα |


Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.
Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.

Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1α. Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της άδειας Κυκλοφορίας με επίδειξη του πρωτοτύπου του ή των αυτοκινήτων που κατέχει
1 β. Αντίγραφο Δήλωσης έναρξης επαγγέλματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2. Κατάλογο οδηγών & υπευθύνων μεταφοράς με φωτοτυπία πιστοποιητικού ικανότητας οδηγού
3. Υπ. Δήλωση Ν.15999/86 όπου περιγράφονται τα μεταφορικά μέσα-ο εξοπλισμός τους-τα είδη
των μεταφερόμενων ζώων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας απαιτείται επιτόπιος έλεγχος ή επιθεώρηση από αρμόδια επιτροπή.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ. Κ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life