Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Κτηνιατρικής > Άρθρα |


Κ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ.
Κ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Κ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1α. Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της άδειας Κυκλοφορίας με επίδειξη του πρωτοτύπου του ή των αυτοκινήτων που κατέχει
1 β. Αντίγραφο Δήλωσης έναρξης επαγγέλματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης των Οδηγών
3. Δυο υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο των Υποδειγμάτων Υπεύθυνης
Δήλωσης 1 & 2
4. Παράβολο τελών υπέρ Ν.Α.Μ
5. Προϋποθέσεις των αυτοκινήτων που υπόκεινται σε έλεγχο (πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών):
Μουσαμά όσα δεν είναι κλειστά, ψεκαστήρα με απολυμαντικό, είδη καθαριότητας του
αυτοκινήτου (σκούπα, κουβάς κ.λ.π.), αντιολισθητικό δάπεδο, γάντζους για δέσιμο των ζώων,
χωρίσματα για τη μεταφορά μικρών ζώων διαφορετικών ειδών, ράμπα για ξεφόρτωμα
των ζώων. Οι λαμαρίνες του αυτοκινήτου να είναι σε καλή κατάσταση να μην προεξέχουν
αιχμηρά αντικείμενα, να μην υπάρχουν τρύπες ή ανοίγματα με συνέπεια να τραυματίζονται τα ζώα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Στις περισσότερες περιπτώσεις έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας απαιτείται επιτόπιος έλεγχος ή επιθεώρηση από αρμόδια επιτροπή.
2. Για αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα κάτω των 50 Km μόνο το δικαιολογητικό 5.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ. Κ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life