Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Κτηνιατρικής > ’ρθρα |


Κ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.
Κ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

Κ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ’δεια άσκησης επαγγέλματος από το Γ.Ε.Ω.Τ.Ε. (όπου από τα επαγγελματικά δικαιώματα προβλέπεται)
2. Έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού του καταστήματος
3. Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων & του οικοπέδου σε κλίμακα 1:100
4. Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή ισότιμο Ανώτατης Σχολής
5. Εγγραφή σε αναγνωρισμένο Κτηνιατρικό Σύλλογο
6. 4 βιβλία αριθμημένα


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Στις περισσότερες περιπτώσεις έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας απαιτείται επιτόπιος έλεγχος ή επιθεώρηση από αρμόδια επιτροπή.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. Κ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life