Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ.
Π05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ.

Π05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση  πυροσβεστικής υπηρεσίας  ότι λήφθηκαν τα απαραίτητα αντιπυρικά μέτρα
 2. Πίνακας που να εμφανίζει τα στελέχη που πρόκειται να προσληφθούν με τα προσόντα τους
 3. Πίνακας που εμφανίζει το προσωπικό που θα προσληφθεί κατά ειδικότητα  απασχόλησής του
 4. Ιατρικές πιστοποιήσεις από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρα Υγείας ή Ιατρεία του ΙΚΑ για την καλή υγεία των στελεχών και του προσωπικού
 5. Πίνακας που να εμφανίζει :  i) τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των  ατόμων που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο, κατά  φύλο και ηλικία και εφόσον πρόκειται για παιδιά άνω των 12 ετών και το φύλο τους    ii) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εξοχής  iii. τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της  Εξοχής, δηλαδή  1.τη  διάρθρωση της Εξοχής κατά ομάδες, τμήματα (κοινότητες) κ.λ.π.   2. το ημερήσιο πρόγραμμα διαβίωσης των κατασκηνωτών 3. το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των κατασκηνωτών κατά ημέρα, είδος και ποσότητα.
 6. Πίνακας που να εμφανίζει τον εξοπλισμό της Εξοχής  με τα απαραίτητα  για τη λειτουργία αυτής αντικείμενα και υλικά γενικά κατά κατηγορία και ποσότητα.
 7. Έγκριση  της δασικής  υπηρεσίας 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1.  
  • σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα  τουλάχιστον ημερών πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Εξοχής, οι Φορείς  που έχουν ήδη πάρει την άδεια ίδρυσης Παιδικής Εξοχής, υποβάλουν κάθε χρόνο εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει η Εξοχή τους μαζί με την αίτηση τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά - πρωτόκολλο.
  • έλεγχος των δικαιολογητικών 
  • έκδοση της άδειας λειτουργίας μετά  από γνωμοδότηση  της επιτροπής της παρ.2 του αρθρ.3 της αριθμ. Οικ1277/8-3-89 (ΦΕΚ199/89/τ.Β΄) Υ.Α.   
  • αποστολή  στο  δικαιούχο

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 • να έχει δοθεί άδεια ίδρυσης της Εξοχής  με σχετική απόφαση
 • να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας
 • ίδρυσης η ανέγερση των απαιτούμενων μόνιμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά των διαφόρων χώρων λειτουργίας της Εξοχής
 • να έχει εξασφαλιστεί η πλαισίωση της Εξοχής με τον ακόλουθο αριθμό στελεχών και προσωπικού :

α.  ενός  Συντονιστή αποφοίτου Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής ή σε έλλειψη   υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου  και ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία 

β. ενός Επιμελητή για κάθε εξήντα κατασκηνωτές αποφοίτου Β΄ τάξεως Λυκείου ή της 4ης τάξεως παλαιού τύπου Γυμνασίου

γ.  ενός Ομαδάρχη για κάθε  δέκα παιδιά. Τα στελέχη α, β, γ  πρέπει  να είναι του αυτού φύλου με τους  κατασκηνωτές και να προέρχονται  από τις Σχολές Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών 

δ.  ενός  ιατρού 

ε.  ενός νοσοκόμου

 • να έχει εξασφαλισθεί η πλαισίωση της Παιδικής Εξοχής με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό  έτσι ώστε ο αριθμός των στελεχών και  του προσωπικού να μην υπολείπονται του 30% για εξοχές  μέχρι 150 παιδιά, χωρίς στο ποσοστό αυτό να υπολογίζεται και το προσωπικό που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της Εξοχής, στην περίπτωση που σ΄ αυτή φιλοξενηθούν  παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για  Παιδικές Εξοχές που φιλοξενούν πέρα των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι  λιγότερο του  ποσοστού 26%  των φιλοξενούμενων  παιδιών. 
 • σε όσες Εξοχές φιλοξενούνται παιδιά με ειδικές ανάγκες προσλαμβάνεται  επί πλέον το παρακάτω προσωπικό : 

α.  ένας  ιατρός

β.  ένας νοσοκόμος

γ.  ένας συνοδός με γνώσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 

δ.  ένας συνοδός για κάθε πέντε  αυτοεξυπηρετούμενα παιδιά με ελαφρά διανοητική υστέρηση

ε.  ένας συνοδός  για κάθε τρία αυτιστικά παιδιά,  στ. ένας συνοδός για κάθε ένα παιδί με βαριές σωματικές ή νοητικές εκπτώσεις

ζ.  ένας  συνοδός για κάθε δύο παιδιά  που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση    (σπαστικά)

η.  ένας συνοδός  για κάθε ένα παραπληγικό παιδί 

 • να έχει προβλεφθεί η χρησιμοποίηση της παιδικής Εξοχής κατά κατασκηνωτική περίοδο είτε  από παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών και των δύο φύλων,  είτε από παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών,  του αυτού απαραίτητα  φύλου
 • να έχουν υποβληθεί σε ιατρική  εξέταση όλα τα στελέχη και το προσωπικό της Εξοχής, ώστε να πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας των προσώπων αυτών.
 • να έχει εξοπλισθεί η Εξοχή, με τα απαραίτητα  για την ομαλή και άρτια λειτουργία τους  αντικείμενα και εφοδιαστεί με το σκοπό αυτό υλικά    (κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, καθίσματα, μαγειρικές συσκευές, ψυγεία, σκεύη και είδη μαγειρείου, ιατρείου, αναρρωτηρίου, όργανα αθλοπαιδιών, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα κ.λ.π.).

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ. Π05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life