Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π09 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Π09 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Π09 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1) Σαν μέλη οικογένειας ενοίκου που ζητάει την Κοινωνική Προστασία θεωρούνται οι συγγενείς που μένουν μαζί του καθώς και οι κατιόντες ή ανιόντες που βρίσκονται σε άμεση και καθολική οικονομική εξάρτηση από αυτόν

2) Από τα στοιχεία της κινητής περιουσίας δεν θα περιληφθούν στη δήλωση η οικοσκευή και επιπλοσκευή.

3) Η στήλη αυτή αφορά μόνον εκείνους που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροκτημάτων και την κτηνοτροφία.

4) Στη στήλη αυτή αναφέρεται αθροιστικά το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του  που προκύπτει.

5) Εδώ δηλούται κάθε στοιχείο ή γεγονός που στηρίζει το αίτημα για την παροχή της συγκεκριμένης κοινωνικής προστασίας π.χ. ασθένεια, αναπηρία κ.λ.π.

 

Ακολουθούμενη διαδικασία:

1. Έκθεση κοινωνικής λειτουργού

 

 

 

 

 

2. Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

 

 

3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος και τραπεζικής επιταγής

 

 

 

4. Αποστολή της τραπεζικής επιταγής στο δικαιούχο αυτοπροσώπως

 

 

 

 

 

 

 

Αιτιολογία: ............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π09 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Π09 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life