Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π12 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Π12 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Π12 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προξενικού διαβατηρίου και ειδικά για τους επαναπατριζόμενους από την περιοχή Σκοπίων Γιουγκοσλαβίας βεβαίωση επαναπατρισμού της Αστυνομικής Αρχής του τόπου διαμονής (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 στην οποία δηλώνονται :
α) Τα στοιχεία των μελών της φυσικής ή πατρικής οικογένειας του αιτούντος με την οποία επαναπατρίζεται.
β) Τα στοιχεία των μελών της φυσικής ή πατρικής οικογένειας τα οποία επαναπατρίστηκαν πριν από αυτόν, καθώς και αυτών που θα επαναπατριστούν στο μέλλον.
γ) Τα στοιχεία των ενηλίκων μελών της οικογένειας τα οποία αποτελούσαν ξεχωριστή οικογένεια στη χώρα από την οποία επαναπατρίζονται.
δ) Δεν έχω πάρει οικονομικό βοήθημα από άλλη Δ/νση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας
(Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται και από την Υπηρεσία μας)

Ακολουθούμενη διαδικασία :

1) Έλεγχος δικαιολογητικών.
2) Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς της οικογενειακής οικοσκευής κ.λ.π.
3) Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στην ΥΔΕ για έκδοση τακτικού εντάλματος πληρωμής.
4) Ενημέρωση του δικαιούχου.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π12 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Π12 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life