Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ.
Π15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ.

Π15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου.
2) Γνωμάτευση ωτορινολαρυγγολόγου Γεν. Νοσοκομείου Βόλου όπου θα βεβαιώνεται ότι το άτομο που εξετάστηκε είναι κωφάλαλο εκ γενετής θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από το Διοικητικό Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ίδιου του κωφάλαλου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται :
α) Η μόνιμη κατοικία.
β) Ότι ο κωφάλαλος δεν παίρνει άλλη οικονομική σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εάν ναι να μας ορίσετε το είδος της αναπηρίας και να μας προσκομίσετε απόκομμα σύνταξής σας.
γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του κωφάλαλου στο εξωτερικό, αλλαγή τόπου κατοικίας κ.λ.π.
δ)'Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του κωφάλαλου και θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση θανάτου του κωφάλαλου (το δηλώνει μόνο ο αντιπρόσωπος).
ε) Οι γονείς ή οι κηδεμόνες κωφάλαλων παιδιών μέχρι και 18 χρονών θα δηλώνουν αν τα παιδιά τους φοιτούν ή όχι σε σχολεία. Αν φοιτούν θα υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής από το σχολείο που φοιτούν.
στ)Και όταν η υπεύθυνη δήλωση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον κωφάλαλο αλλά από τον υπεύθυνο για την είσπραξη του χρηματικού βοηθήματος, ο τελευταίος θα δηλώνει ακόμα ότι το μηνιαίο αυτό χρηματικό βοήθημα που θα εισπράττει θα το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των αναγκών του ενισχυόμενου κωφάλαλου και ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία σε περίπτωση θανάτου του κωφάλαλου (να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης) (Η θεώρηση γίνεται και από την υπηρεσία μας - Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
4) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επικυρωμένη (Η επικύρωση γίνεται και από την Υπηρεσία μας).
5) Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου ή και του υπεύθυνου είσπραξης (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
6) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του κωφάλαλου (Αναζητείται και από την υπηρεσία).
7) Οι κωφάλαλοι ηλικίας 19 έως 65 ετών εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών θα υποβάλουν γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή σε περίπτωση ένστασης.
α) Αίτηση
β) Βεβαίωση του γιατρού ότι το άτομο που εξετάστηκε είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία λόγω ταυτόχρονης με την κωφαλαλία χρόνιας σωματικής πάθησης ή βλάβης.

 


Ακολουθούμενη διαδικασία:
• Έλεγχος δικαιολογητικών
• Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου χρηματικού βοηθήματος κωφαλάλων
• Εγγραφή στο Μητρώο κωφαλάλων
• Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης στον δικαιούχο


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ. Π15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life