Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π17 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑ / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Π17 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑ / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Π17 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑ / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.
2) Επαρκώς αιτιολογημένη γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας Μαγνησίας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο πάσχει πραγματικά από παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία) ή από παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία).
Για την έκδοση της απαιτείται ιατρική γνωμάτευση διευθυντή γιατρού νευρολογικής ή νευροχειρουργικής κλινικής κρατικού νοσοκομείου, προκειμένου δε για μετατραυματική τετραπληγία-παραπληγία και διευθυντή γιατρού ορθοπεδικής κλινικής του ίδιου νοσοκομείου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 8 του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (συμπληρωμένη ανάλογα) , στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :
α) Ότι δεν λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη λόγω της τετραπληγίας-παραπληγίας από το δημόσιο τομέα ή από οποιαδήποτε πηγή.
β) Ότι σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τυχόν λαμβανόμενης οικονομικής ενίσχυσης ή σύνταξης, της οποίας θα δηλώνει και το ποσό, θα προσκομίζει σχετική βεβαίωση.
γ) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας σε περίπτωση εισαγωγής του σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής.
δ) Ότι ο παραπληγικός-τετραπληγικός βρίσκεται στη ζωή (Η δήλωση αυτή γίνεται στις περιπτώσεις που τη δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος) (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
4) Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης του άμεσα ασφαλισμένου στο δημόσιο.
5) Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παραπληγικού τετραπληγικού (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
6) Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου και του υπεύθυνου για είσπραξη, όταν ορίζεται (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
7) Σε περίπτωση που δεν θα εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση (Εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφική πράξη ή απλή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Για δικαιούχα ανήλικα παιδιά υπεύθυνη δήλωση των δυο γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη του επιδόματος. (Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής γίνεται και από την υπηρεσία μας).
8) ΑΦΜ αναπήρου
9) Αριθμό λογαριασμού τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10) Ενημερωτικό σημείωμα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
11) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Παρατήρηση : Η υπεύθυνη δήλωση και η νόμιμη εξουσιοδότηση είναι απαραίτητο να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π17 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑ / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Π17 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑ / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life