Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.
Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.

Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την υπηρεσία)
2) Βεβαίωση κέντρου αιμοδοσίας - Μ.Μ.Α. - Αιμορροφιλίας που να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από Μεσογειακή αναιμία ή Συγγενή Αιμορραγική Διάθεση ή Δρεπανοκυτταρική - Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος ή παραγώγων αίματος ή παρουσιάζει συχνές αιμολυτικές κρίσεις.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνονται:
α) Ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του δικαιούχου.
β) Ότι δεν παίρνει από άλλη πηγή για την ίδια αιτία ενίσχυση.
γ) Ποια είναι η σύνθεση της οικογένειας που διαβιώνει.
δ) Ποιος θα εισπράξει το επίδομα.
4) Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου του αιτούντος και του διαχειριστή (αν υπάρχει).
5) Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Π19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ / ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ /ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ / ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life