Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Β.Ν.Κ.
Π20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Β.Ν.Κ.

Π20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Β.Ν.Κ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα της οικογένειας στην οποία ζει το άτομο.
2) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης.
α) Βεβαίωση ιατρού ψυχιάτρου, διευθυντού κλινικής ή επιμελητή Α΄ κρατικού νοσοκομείου ή κέντρου ψυχικής υγιεινής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από το Διοικητικό Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Υποβολή της βεβαίωσης στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνονται τα εξής :
α) Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου.
β) Ο Βαριά Νοητικά Καθυστερημένος δεν παίρνει για την ίδια αιτία (νοητική καθυστέρηση) άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό.................. Ευρώ από ....................... ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία-νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.
γ) Ο Βαριά Νοητικά Καθυστερημένος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ. Ειδικά οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ανάπηρο να δηλώσουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι.
Οι συνταξιούχοι να προσκομίσουν και απόκομμα σύνταξης.
Οι ανασφάλιστοι να δηλώσουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια.
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση.
δ) Θα ειδοποιήσω αμέσως την υπηρεσία σας σε περίπτωση εισαγωγής του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου για νοσηλεία σε Ίδρυμα ή Νοσοκομείο για χρονικό διάστημα πέραν των δυο (2) μηνών, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά από την οικογένεια πλησίον της οποίας διαβιώνει ο ανάπηρος καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή αυξήσεως της αναπηρικής σύνταξης που παίρνει ο Βαριά Νοητικά Καθυστερημένος από τον ασφαλιστικό του φορέα θανάτου κλπ. Η υπεύθυνη δήλωση θα θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος στην Αστυνομία ή στην υπηρεσία μας με βάση το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης και του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου αν είναι πάνω από 16 ετών (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία)
5) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επικυρωμένη του υπεύθυνου είσπραξης και του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).
7) Σε περίπτωση παιδιού εξουσιοδότηση της μητέρας από τον πατέρα ή αντίθετα για την είσπραξη του επιδόματος.

Ακολουθούμενη διαδικασία:
1. Έλεγχος δικαιολογητικών.
2. Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου χρηματικού βοηθήματος πασχόντων από Β.Ν.Κ.
3. Έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.
4. Εγγραφή στο Μητρώο πασχόντων από Β.Ν.Κ.
5. Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης και του βιβλιαρίου στο δικαιούχο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Β.Ν.Κ. Π20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Β.Ν.Κ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life