Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.
Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.

Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Πιστοποιητικό Τελωνείου ή Ο.Δ.Δ.Υ.
  • 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το Κ.Τ.Ε.Ο. ( μόνο εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ).
  • 3. Αστυνομική ταυτότητα.
  • 4. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο απαιτείται έγκριση τύπου.
  • 5. Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ( επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ) για τα μεταχειρισμένα.
  • 6. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ( επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ) για τα μεταχειρισμένα.
  • 7. Βεβαίωση Ν. 2960/2001( ΦΕΚ 265/Α ) σε σχέση με την οδηγία καυσαερίων, για τα μεταχειρισμένα οχήματα.
  • 8. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και εξουσιοδότηση. Εάν η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ( στην υπεύθυνη δήλωση και στην εξουσιοδότηση ).
  • 9. Παράβολο Τραπέζης, σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών της Νομαρχίας Μαγνησίας.
  • 10. Τέλη κυκλοφορίας από Δ.Ο.Υ.

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ01 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ. Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life