Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.
Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.

Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση.

    2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ( Εμπορικού , Βιομηχανικού , Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού ) για την εγγραφή και το αντικείμενο εργασιών της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

    3. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό των πωληθέντων αυτοκινήτων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ( ειδικά για τους μεταπωλητές - εμπόρους με προμήθεια ).

    5. Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ από τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

    6. Τέλη Κυκλοφορίας 95,30 ΕΥΡΩ για επιβατηγά και φορτηγά και 19,00 ΕΥΡΩ από ΔΟΥ.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

    1. Ο αριθμός αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιβατικών ή μοτ/των είναι:

•·        1 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 35 τουλάχιστον αυτοκινήτων

•·        2 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 150 αυτοκίνητων και πάνω

•·        3 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 300 αυτοκίνητων και πάνω

•·        4 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 1500 αυτοκίνητων και άνω

•·        5 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 3500 αυτοκίνητων και άνω.

    2. Για τις άδειες Φορτηγών - Λεωφορείων, αρκεί κατά το προηγούμενο έτος να έχουν πωληθεί από την επιχείρηση αυτοκίνητα (τουλάχιστον 3).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ. Μ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life