Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ10 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ – ΚΛΟΠΗΣ.
Μ10 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ – ΚΛΟΠΗΣ.

Μ10 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ - ΚΛΟΠΗΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/ 86 με κείμενο: « έχω χάσει - μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας ................................ Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ».


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

α) Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως, τότε η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
β) Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν κατατίθενται αυτοπροσώπως απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ10 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ – ΚΛΟΠΗΣ. Μ10 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ – ΚΛΟΠΗΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life