Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής ( καταστροφή, διάλυση ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό ).

    2. ’δεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.

    3. Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα.

    4. Βιβλιάριο μεταβολών εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.

    5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το αυτοκίνητο δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται εάν το προς  οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στον Ο.Δ.Δ.Υ. ή στον Δήμο , οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.

    6. Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας και παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

   

 

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης: 

•1. Υπεύθυνη δήλωση με το ανωτέρω κείμενο με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή.

•2. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τα λοιπά οχήματα εφαρμόζεται το ΠΔ 116/04, ΦΕΚ 81/05-03-2004. Η οριστική διαγραφή γίνεται μέσω της ΕΔΟΕ, τηλέφωνο πληροφοριών 24220 - 23609 (Μυλωνάς Κωνσταντίνος, Κρόκιο Αλμυρού).


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life