Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ14 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ.
Μ14 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ.

Μ14 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

    2. Βεβαίωση Τ.Σ.Α. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα).

    3. Πιστοποιητικό Τ.Σ.Α.

    4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας ΤΑΞΙ και επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

    5. Γραμμάτιο είσπραξης των τελών μεταβίβασης από συμβεβλημένη τράπεζα.

    6. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας .

    7. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με  συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

    8. ’δεια κυκλοφορίας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

   1. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου το πιστοποιητικό του Τ.Σ.Α. υποβάλλεται κατά τη μεταβίβαση.

   2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση είναι να μην υπάρχει παρακράτηση    κυριότητας για το προς πώληση Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ14 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ. Μ14 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life