Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ.
Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ.

Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Βεβαίωση νομιμότητας ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).

    2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

    3. Βεβαίωση Τ.Σ.Α. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα).

    4. ’δεια Οδικού Μεταφορέα ( Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών ανάλογα με το είδος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζεται ) του αγοραστού.

    5. Καταβολή τελών μεταβίβασης στην Τράπεζα, τιμολόγιο ( με το ΦΠΑ ).

    6. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας.

    7. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

    8. ’δεια κυκλοφορίας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

   1. Σε περίπτωση που το Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο είναι εντεταγμένο κατά χρήση σε μεταφορική επιχείρηση απαιτείται και έγκριση μεταβίβασης από τον διαχειριστή ή την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

   2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση είναι να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

   3. Σε περίπτωση που η άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων έχει λήξει ( πάροδος πενταετίας ) τότε πριν την μεταβίβαση απαιτείται ανανέωση αυτής με την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ. Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life