Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση.

    2. ’δεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου.

    3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 86 του ή των ενδιαφερομένων, στην οποία αποτυπώνεται αριθμός πλαισίου και δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού, ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου 3,00 ΕΥΡΩ εφόσον επιθεωρηθεί το αποχαρακτηριζόμενο αυτοκίνητο από την Υπηρεσία.

    4. Πιστοποιητικό Τ.Σ.Α.

    5. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ή τριπλότυπο περί καταβολής τελών κυκλοφορίας ( τρέχοντος έτους ).

    6. Βιβλιάριο Μεταβολών ( επίδειξη ).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Προκειμένου να γίνει αποχαρακτηρισμός οχήματος Δ.Χ. πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει την κυριότητα του δικαιώματος ως Δ.Χ. ή συναίνεση του έχοντος παρακρατήσει την κυριότητα. Τα παραπάνω δεν απαιτούνται στην περίπτωση που ο αιτών έχει την κυριότητα του οχήματος.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life