Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-Β1 ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΣΥΡΜΩΝ).
Μ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-Β1 ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΣΥΡΜΩΝ).

Μ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-Β1 ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΣΥΡΜΩΝ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

   1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

         α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

         β.  ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

         γ.  ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία

         δ.  Α.Φ.Μ.

    2.  Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών (στους γιατρούς προσκομίζονται: ( α ) ένα τριπλότυπο των 90 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα για κάθε γιατρό, ( β ) δύο έως τέσσερις φωτογραφίες, ( γ ) εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος και ( δ ) απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση αναβολής).

   3.  Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

   4.  Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο των 6 ΕΥΡΩ.

   5.  Αποδεικτικό είσπραξης Δημόσιου Ταμείου 108,15 ΕΥΡΩ, για την  παραλαβή της άδειας.

   6. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

 

 

    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει:

•1.       Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας για οδήγηση ανεξαρτήτου μικτού βάρους φορτηγό και το 18ο έτος της ηλικίας του για οδήγηση φορτηγού μικτού βάρους μέχρι 7,5 τόνους.

•2.       Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας ( ερασιτεχνική ).

•3.       Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά γιατρών όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

 

 

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-Β1 ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΣΥΡΜΩΝ). Μ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-Β1 ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΣΥΡΜΩΝ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life