Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ25 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ.
Μ25 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ.

Μ25 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

         α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

         β.  ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

         γ.  ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία

         δ.  Α.Φ.Μ.

2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες .

3. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο των 6 ΕΥΡΩ.

4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για πολίτες εκτός Ε.Ε και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.

5. Για την παραλαβή του διπλώματος χρειάζεται παράβολο του Δημοσίου Ταμείου 108,15 ΕΥΡΩ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει:

•1. Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας.

•2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Γ' κατηγορίας.

•3. Πριν από τη συμμετοχή υποψηφίου οδηγού σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ25 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ. Μ25 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life