Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα  δηλώνει:

         α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

         β.  ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

         γ.  ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία

         δ.  Α.Φ.Μ.

    2. Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.

    3. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες.

    4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλιά άδεια.

    5. Αν υπάρχει άλλη  άδεια κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει μία ενιαία.

    6. Εάν η άδεια έχει λήξει υποβάλλονται δικαιολογητικά αναθεώρησης και παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ για κάθε κατηγορία που διατηρεί. Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στο Τ.Σ.Α ή ΙΚΑ αντί της άδειας υποβάλλεται βεβαίωση των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων.

 

 

 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life